Hơn 20,000 người dùng Fucoidan Okinawa Nhật Bản

Liều dùng như sau:

  • Người bệnh đang hóa trị hay xạ trị thì phải uống ít nhất 12 viên / ngày, chia làm 3-4 lần sau ăn.
  • Người bệnh thể trạng yếu, ăn uống khó khăn. Ung thư giai đoạn di căn cần uống 16-20 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần sau ăn.